HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन: गौरीबहादुर कार्की बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला पुनरावलोकनको व्यवस्था छैन: गौरीबहादुर कार्की, पूर्व अध्यक्ष विशेष अदालत