HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
पुस्तक
शिखा बुक्सबाट नयाँ र पुनः प्रकाशन गरिएका सात पुस्तक बजारमा शिखा बुक्सले ‘दशैँका लागि’ विभिन्न विधाका सात पुस्तक बजारमा ल्याएको छ। शिखाले ल्याएका पुस्तकमध्ये चार वटा नयाँ छन् भने बाँकीको पुनः प्रकाशन गरिएको हो।