HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सम्पदालाई घात गर्ने आधुनिकता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हाम्रा सम्पदास्थललाई मानवीय वा अन्य कारणले क्षति हुन र खतराको सूचीमा पर्न नदिन संरक्षणमा सरकारी अग्रसरतासँगै समुदायको संवेदनशीलता महत्त्वपूर्ण छ।