HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
किताबका कुरा
‘सतीप्रथा हट्यो, महिलाद्वेषी संस्कार हटेन’
‘सतीप्रथा हट्यो, महिलाद्वेषी संस्कार हटेन’ ‘धर्मशास्त्रदेखि ऐन, कानून, रुक्का, राजाज्ञा अथवा अन्य अभिलेखीय प्रमाणले सतीप्रथालाई सकारात्मक संस्कारका रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ।’