HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
विद्यार्थीलाई मोडर्ना खोप (तस्वीरहरू)
विद्यार्थीलाई मोडर्ना खोप (तस्वीरहरू) कोभिड-१९ विरुद्धको मोडर्ना खोप काठमाडौं उपत्यकामा विद्यार्थीलाई लगाउन थालिएको छ।
बालबालिकालाई फाइजर खोप (तस्वीरहरू)
बालबालिकालाई फाइजर खोप (तस्वीरहरू) सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बालबालिकालाई कोभिड-१९ विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन शुरू गरेको छ।