HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
आदिवासी महिला र किशोरीको अधिकारबारे विमर्श
आदिवासी महिला र किशोरीको अधिकारबारे विमर्श महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी ‘सिड’ को सिफारिस नं. ३९ बारे काठमाडौंमा विमर्श गरिएको छ।