HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
तीन करोड पाउँदा पनि बनाउनै सकेनन् औद्योगिक ग्राम संघीय सरकारबाट तीन करोड पाउँदा पनि स्थानीय सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउन सकेका छैनन्।