HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
‘के रे’ को गन्थन
‘के रे’ को गन्थन नेपाली भाषा ध्वनि लहरको चढाइ-उत्राइका साथ बोलिने भाषा होइन, जसरी छिमेकी भाषा हिन्दी वा उर्दू बोलिन्छ।