HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
जुन बलिया, तिनैमा लगानी
जुन बलिया, तिनैमा लगानी सरकारले नमूना बनाउने भन्दै स्रोतसाधन भएकै विद्यालयमा लगानी खन्याउँदा कमजोर विद्यालय कमजोरै रहिरहे।
लिमीमा पनि भेटिए ‘स्टिप पोलक्याट’, पालास र पाहन बिरालो
लिमीमा पनि भेटिए ‘स्टिप पोलक्याट’, पालास र पाहन बिरालो संरक्षण क्षेत्र बाहिर पनि मांसाहारी वन्यजन्तु प्रजातिका ‘स्टिप पोलक्याट’, पालास र पाहन बिरालो भेटिएका छन्।