HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
बर्लिनालेमा स्वतन्त्रताको खोज कहने फिल्महरू
बर्लिनालेमा स्वतन्त्रताको खोज कहने फिल्महरू कथा फरक। अभिनेता फरक। सन्दर्भ फरक। तर बर्लिनालेमा देखाइएका अधिकांश फिल्मको सार एउटै थियो- मानिसले गरेको स्वतन्त्रताको खोज र संघर्ष।