HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
त्यो प्रजातन्त्र, यो लोकतन्त्र नेपाल सरकारले १५ असोज २००८ को नेपाल गजेटमा 'अछूत कहलाइएका भाइहरूले पनि नेपाल राजभरका शिक्षालयहरूमा अरु जातहरूले सरह शिक्षा पाउने बन्दोबस्त' सहितको सूचना निकाल्यो। त्यसको आठ महीना अघि मुलुकमा प्रजातन्त्र नआउन्जेल ‘अछूत’ जातका मानिसलाई छुन समेत कानूनले रोक लगाएको थियो। उनीहरूलाई छोइछिटो नहाल्नेलाई दण्ड दिइन्थ्यो।