HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
लागत नै लोकतन्त्र भए यो किन प्रिय व्यवस्था बन्थ्यो? नेपालमा लोकतन्त्रले सार्वजनिक खर्च बढाउँछ भाष्य निर्माण गरिएको छ। प्रणाली आफैंमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। यो त सञ्चालकहरूको प्रवृत्तिका कारण राम्रो वा नराम्रो बन्दछ।