HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
बलियो छ वातावरण संरक्षण गर्ने नीति, फितलो छ कार्यान्वयन नेपाल सरकार कानून, नीति, नियम तर्जुमा गर्न अब्बल देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन गराउन भने असफल भएको देखिन्छ।