HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अध्ययन
उत्पादनमूलक उद्योगले ब्यांकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ९.४ प्रतिशत
उत्पादनमूलक उद्योगले ब्यांकबाट लिएको ऋणको ब्याजदर ९.४ प्रतिशत नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगले लिएको ऋणको ब्याज औसतमा ९.४ प्रतिशत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।