HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
पुनःप्रकाशन
प्रजातन्त्र अमर रहोस्!
प्रजातन्त्र अमर रहोस्! १९ माघ २०६१ को शाही घोषणाले त्यस्ता सबै अपेक्षा र विकल्पहरूको अन्त्य गरिदियो। राजाद्वारा पूरै राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइयो।