HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
भोगेको देखेको सुनेको
नेपाली राजनीतिको हलचलमा ७ को संयोग
नेपाली राजनीतिको हलचलमा ७ को संयोग २००७ देखि २०७७ सालसम्मको कालखण्ड केलाउँदा नेपालमा साना वा ठूला राजनीतिक वा सामाजिक घटनाले अंक ७ कै चक्कर काटेको देखिन्छ।