HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कुटपिट प्रवर्द्धन गर्ने नेपाली कमेडी कार्यक्रम
कुटपिट प्रवर्द्धन गर्ने नेपाली कमेडी कार्यक्रम कुटपिट गर्नु, हात हाल्नु, लात्ती बजार्नु, झाँगलझुँगल पार्नु गैरकानूनी हो। यस्ता कर्मलाई कानूनले दण्डित गर्नुपर्छ। मनोरञ्जनका नाममा देखाइने श्रव्य-दृश्य सामग्रीमा कुटपिटका ‘कन्टेन्ट’ लाई सहज रूपमा लिएर अट्टहास गर्नु हुँदैन।