HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
‘के रे?’
‘के रे?’ आफ्नो शक्तिको दाबी हो, ‘के रे?’ परिभाषाहरूको स्वीकारोक्ति होइन। आफ्नै बलमा फेरिएका परिभाषाको एजेन्सी हो।