HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
यो दृश्य सहन शक्ति चाहिन्छ  अबका मानिसमा नेतृत्व र नीतिलाई हेर्न दृष्टिकोण फेरिएको छ। यही दृष्टिकोणले दृश्य फेरेको छ। यो दृश्य सहन शक्ति चाहिन्छ।