HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
ठाडो भाकाको उत्खनन पुस्तकमा ठाडो भाकाको उत्पत्ति र विकासक्रम, गायकहरूको व्यक्तिवृत्त, घतलाग्दा प्रसङ्ग, वंशवृक्ष लगायत विषय समेटिएका छन्।