HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
प्रकृति दोहन
निशानामा संरक्षणकर्मी
निशानामा संरक्षणकर्मी यति वेला संरक्षणकर्मी तस्कर, वन्यजन्तु, दोहनकारी सबैबाट आफूलाई बचाउँदै प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्ने कठिन कर्ममा छन्।