HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
शिक्षा
कक्षा ८ सम्म नेपालभाषा पढाउन काठमाडौं महानगरको निर्देशन
कक्षा ८ सम्म नेपालभाषा पढाउन काठमाडौं महानगरको निर्देशन काठमाडौं महानगरपालिकाले आधारभूत तह अर्थात् कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रमका रूपमा नेपालभाषा विषय पढाउन निर्देशन दिएको छ।