HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सुशासन
प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शङ्का : पूर्व न्यायाधीश फोरम पूर्व न्यायाधीश फोरम, नेपालले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको जनाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तलाई घरमै खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिलाई घरमै खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।