HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
असमानताको कारक जातीय अर्थतन्त्र जातका आधारमा श्रमलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने परम्पराले आर्थिक असमानता बढाइरहेको छ।