HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
किन बुझ्ने बाँदर? बढ्दो मानव-बाँदर द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधान गर्ने हो भने सन्तुलित वनको अवधारणा नअपनाई सुखै छैन।