HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
शिक्षा
शिक्षक अभावः समस्या संख्या कि व्यवस्थापनको? शिक्षक अभाव हुँदा एकै शिक्षकले धेरै कक्षा लिनुपर्ने‚ तल्लो तहकाले माथिल्लो तहमा पढाउनुपर्ने‚ बहुकक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।