HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
कक्षाकोठामा खुल्न नसकेको शिक्षकको खूबी शिक्षकलाई पाठ्यक्रममा मात्र नबाँधी उसका दखल र रुचिका विषय समेत समेटेर पढाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।