HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
जब शिक्षक नै सङ्कोच मान्छन् यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका पाठ शिक्षक नै खुलेर पढाउँदैनन्, पर्याप्त छलफल नहुँदा विद्यार्थी अत्यावश्यक ज्ञानबाटै वञ्चित छन्।