HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
पूर्वाधार बनाउँदा पन्छी जोगाउन ‘इसेन्सेटिभिटी म्यापिङ टूल’ निर्माण
पूर्वाधार बनाउँदा पन्छी जोगाउन ‘इसेन्सेटिभिटी म्यापिङ टूल’ निर्माण पूर्वाधार निर्माणका क्रममा हुने पन्छी तथा अन्य प्राणीको क्षति हुनबाट जोगाउन ‘इसेन्सेटिभिटी म्यापिङ टूल’ तयार गरिएको छ।