HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
अर्को जीवन बाँच्न घुम्छु
अर्को जीवन बाँच्न घुम्छु मान्छे विभिन्न प्रयोजनले घुम्छन्। म अर्को जिन्दगी बाँच्न घुम्छु। घुम्नु भनेको फरक जिन्दगी बाँच्नु हो।