HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
‘कमिला’ बस्ने शहर
‘कमिला’ बस्ने शहर भुइँमान्छेलाई विकासका बाधक देख्ने शहरले तिनका समस्या सुन्न-बुझ्नै चाहँदैन, सकेसम्म पन्छाउनै खोज्छ।