HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
विस्मृत घटनाको जबर्जस्त प्रस्तुति
विस्मृत घटनाको जबर्जस्त प्रस्तुति पहिलेका कम्युनिस्टको जस्तो त्याग अहिलेकामा नदेखेका राजवको निष्कर्ष छ- अब राजनीतिमा आदर्श नै रहेन, आख्यान मात्र रह्यो।