HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
बिर्सनै नहुने पीडित समुदाय
बिर्सनै नहुने पीडित समुदाय जलवायुको नाममा देशले त केही बजेट पाएको छ। तर के त्यो स्रोतमा स्थानीय तहले पहुँच पाएको छ त?