HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
किन घट्यो भूगोल शिक्षाको आकर्षण? भूगोल शिक्षामा विद्यार्थीलाई तान्न विश्वविद्यालयले विभिन्न देशको समेत अभ्यास हेरेर यस विषयको गहनता र विज्ञान अनुसार पठनपाठन योजना र प्राथमिकता तय गर्नुपर्छ।