HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सामान्य लाग्ने असामान्य घटनाको कथा
सामान्य लाग्ने असामान्य घटनाको कथा भाषा र शिल्पको हिसाबले सुन्दर ‘हेभन’ उपन्यास विषयका हिसाबले पनि सामान्य मानिंदै आएको तर असामान्य घटनाहरूको वर्णन हो।