HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
पश्चिम नेपालको भूकम्पको सन्देश
पश्चिम नेपालको भूकम्पको सन्देश विपद्‌ व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन विपद्‌को प्रकृति र प्रभावस्तर अनुसार तहगत, निकायगत जिम्मेवारी वहन गर्ने परिपाटी बसाउन जरुरी छ।