HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
सैन्य कारबाहीमा ड्रोन प्रयोगले थप्दै चुनौती
सैन्य कारबाहीमा ड्रोन प्रयोगले थप्दै चुनौती ड्रोनको प्रयोगका लागि विश्व जगत्‌लाई नयाँ र स्थायी नियम चाहिन्छ जसले ड्रोन प्रयोगको नियमन गरोस् र ड्रोन आक्रमणका परिणामहरू पारदर्शी हुन्।