HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
आत्मप्रचारमा सीमित चीनको नेपाल अध्ययन केन्द्र
आत्मप्रचारमा सीमित चीनको नेपाल अध्ययन केन्द्र चीनको नेपाल सम्बन्धी ज्ञान उत्पादन गम्भीर र अनुसन्धानमूलकभन्दा बढी चीनको प्रचारकै निरन्तरता हो।