HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
काठमाडौंबाट हराएका ‘प्रकृतिको कुचीकार’
काठमाडौंबाट हराएका ‘प्रकृतिको कुचीकार’ काठमाडौंमा गिद्ध नदेखिनु भनेको काठमाडौं स्वच्छ र स्वस्थ छैन भन्ने सन्देश हो।