HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
वास्तविकतासँग मेल खाँदैन नेपालको पशुपक्षी तथ्यांक, यी हुन् कारण
वास्तविकतासँग मेल खाँदैन नेपालको पशुपक्षी तथ्यांक, यी हुन् कारण पशुपक्षी सम्बन्धी नेपालको सरकारी निकायहरूले निकालेको तथ्यांक आपसमै मेल त खाँदैनन् नै वास्तविकताबाट निकै पर पनि छन्। तर केही उपाय अपनाउँदा यो त्रुटि सच्याउन सकिन्छ।