HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
मृत्यु चिन्नु जीवनको कला विना छनोट र विना प्रयासको जीवन जबसम्म हाम्रो वर्तमान बन्दैन, तबसम्म जीवन समस्या बन्छ।