HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
द्वन्द्व
४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाको माग- 'संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा पुन:नियुक्ति गरियोस्' नेपालका ४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगहरूमा पदाधिकारीको पुन:नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।