HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
#कोभिड-१९ महामारीको असर
बालबालिकामा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या कोरोना महामारीमा विद्यालय बन्द हुँदा घरमै सीमित बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ।