HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
#विमान वेपत्ता
तारा एअरको बेपत्ता विमानका बाह्र घण्टा पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एअरको विमान हराएको १२ घण्टासम्म कुनै सुराक मिलेको छैन।