HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
प्रहरीको पदोन्नतिमा अनुशासनहीन खेल राजनीतिको ‘क्रेन’ ले माथि तानिएका व्यक्ति नै नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने हो भने कार्यदक्षता र मूल्याङ्कनको के अर्थ?