HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
पृथक् जंगल– जलथल

भौगोलिक अवस्था र वनस्पतिहरूको चरित्रका आधारमा देशका अन्य वनक्षेत्र भन्दा विशिष्ट रहेको जलथल जंगललाई संरक्षण क्षेत्र बनाउने पहलको खाँचो छ।