HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
लेकाली फूलहरूको सौगात वर्तमान विश्वको तापमान वृद्धिको प्रत्यक्ष अवलोकन वा अध्ययनमा लेकाली क्षेत्रको ठूलो योगदान हुनसक्छ । जलवायु परिवर्तनको पहिलो प्रहार थाप्ने अचानो पनि हाम्रै हिमाली लेक हुनआउने कुरामा शङ्का छैन।