HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
रासायनिक मललाई प्राङ्गारिकले कसरी गर्ने विस्थापन? सरकारले अनुदान, सीप र प्रविधिमा किसानलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने हो भने घरघरमै उत्पादन गरेर प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ।