HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
किन उपयोगविहीन बनिरहेका छन् शैक्षिक तालिम? सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले वर्षौैंदेखि देशभरका शिक्षकलाई दिँदै आएका तालिमहरू व्यावहारिक हुन नसक्दा उपयोगविहीन बनिरहेका छन्।