HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
हाँसोको समाजशास्त्र : के हाँसो रमाइलो कुरा मात्र हो?
हाँसोको समाजशास्त्र : के हाँसो रमाइलो कुरा मात्र हो? कुनै पनि समाजको मूल्याङ्कन त्यो समाज कस्ता कुरामा हाँस्छ भन्ने कुराका आधारमा सबभन्दा राम्ररी गर्न सकिन्छ।
स्वादको शक्ति, शक्तिको स्वाद
स्वादको शक्ति, शक्तिको स्वाद सम्पन्नताले हामीलाई चाहेको सामान किन्ने क्षमता त दिन्छ, तर के त्यसमा आफ्नोपन पनि मिसिएको हुन्छ ?